อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักคณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ ผู้เป็นอัจฉริยะของโลก ด้านวิชาฟิสิกส์

ได้กล่าวไว้ว่า "The most powerful force in the universe is Compound Interest."

แปลว่า "พลังที่รุนแรงที่สุดในจักรวาล คือ ดอกเบี้ยทบต้น"

และ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ยังได้ยกให้ ดอกเบี้ยทบต้น เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก อีกด้วย

 

 

การลงทุนแบบ ดอกเบี้ยทบต้น คือ การลงทุนโดยไม่ถอนดอกเบี้ย หรือ กำไรที่ได้จากงวดที่ผ่านมา

แต่นำดอกเบี้ย หรือ กำไร ที่ได้จากงวดที่ผ่านมา ไปรวมกับเงินทุน และลงทุนซ้ำในงวดต่อไป

 

ตัวอย่าง ถ้าลงทุนด้วยเงิน 100 บาท เมื่อผ่านไป 1 เดือน สมมติ ได้ดอกเบี้ย หรือกำไร 20 บาท

เราจะนำเงินดอกเบี้ย หรือ กำไรที่ได้ ไปรวมกับเงินทุน ในที่นี่คือ 100 + 20 = 120 บาท

แล้วนำเงิน 120 บาท ลงทุนต่อไปนั่นเอง ทำแบบนี้ซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ เงินจะเติบโตอย่างมหาศาล

 

 

มีเงินล้าน ใน 1 ปี ด้วยวิธี "ดอกเบี้ยทบต้น(Compound Interest)" 

 

จากตารางด้านบน อธิบายได้ ดังนี้

หากลงทุนด้วยเงิน 8,000 บาท และได้กำไร เดือนละ 50% ทุกๆ เดือน(สมมติว่าได้ทุกเดือน)

เดือนที่ 1 ลงทุน 8,000 บาท ถ้าได้กำไร 50% ของเงินทุน จะเป็นเงิน 4,000 บาท

            นำเงินทุนของเดือนที่ 1 + กำไรของเดือนที่ 1 คือ 8,000 + 4,000 = 12,000 บาท

            และนำเงิน 12,000 บาท ไปลงทุนต่อในเดือนที่ 2

เดือนที่ 2 ลงทุน 12,000 บาท ถ้าได้กำไร 50% ของเงินทุน จะเป็นเงิน 6,000 บาท

            นำเงินทุนของเดือนที่ 2 + กำไรของเดือนที่ 2 คือ 12,000 + 6,000 = 18,000 บาท 

            และนำเงิน 18,000 บาท ไปลงทุนต่อในเดือนที่ 3

ทำแบบนี้ซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปครบ 12 เดือน(1 ปี)

เงินลงทุน 8,000 บาท(ครั้งแรก) จะเติบโตกลายเป็น 1,037,971 บาท (1 ล้านบาท)!!

นี่คือ พลังที่รุนแรงแห่ง "ดอกเบี้ยทบต้น" ที่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้กล่าวไว้นั่นเอง

 

สิ่งสำคัญ คือ เราจะนำเงิน 8,000 บาท ไปลงทุนอะไร ที่จะได้กำไร 50% ต่อเดือน

ทางเลือกหนึ่งของการลงทุน คือ ตลาด FOREX (FOREX คืออะไร)

หากเรานำเงิน 8,000 บาท ไปเทรด FOREX เรามีโอกาสที่จะได้กำไร 50% ต่อเดือน

แต่ก็ไม่สามารถยืนยัน รับรอง ว่าต้องได้กำไร 50% ต่อเดือนแน่ๆ เสมอไป

เพราะการคาดหวังกำไร 50% ต่อเดือน ต้องแลกมากับความเสี่ยงสูง

หมายความว่ามีโอกาสขาดทุนได้เช่นกัน ขึ้นกับความสามารถในการเทรด FOREX ของแต่ละคน

แต่หากฝึกฝนให้ชำนาญ ใช้เวลาเรียนรู้ เก็บประสบการณ์ให้มาก ก็มีโอกาสทำสำเร็จได้

 

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเทรด FOREX และลดโอกาสขาดทุน

เราจึงควรลดระดับของกำไรให้น้อยกว่า 50% ต่อเดือน

แต่หากเป้าหมายของเรา คือ ต้องการมีเงินล้าน ใน 1 ปี เช่นเดิม

หากเราลดระดับของกำไรลง เราจึงต้องเพิ่มเงินทุนเพื่อชดเชยกัน ดังนี้

 

จากตารางด้านบน อธิบายได้ ดังนี้

หากเป้าหมายการลงทุน ยังคงต้องการมีเงินล้าน ใน 1 ปี เช่นเดิม

แต่ต้องการให้ความเสี่ยงลดลง จึงลดขนาดของกำไรต่อเดือนลง เหลือ 30% ต่อเดือน

แต่จำเป็นต้องชดเชยด้วยการเพิ่มเงินทุน เป็น 45,000 บาท นั่นเอง

หากลงทุนด้วยเงิน 45,000 บาท และได้กำไร เดือนละ 30% ทุกๆ เดือน(สมมติว่าได้ทุกเดือน)

เดือนที่ 1 ลงทุน 45,000 บาท ถ้าได้กำไร 30% ของเงินทุน จะเป็นเงิน 13,500 บาท

            นำเงินทุนของเดือนที่ 1 + กำไรของเดือนที่ 1 คือ 45,000 + 13,500 = 58,500 บาท

            และนำเงิน 58,500 บาท ไปลงทุนต่อในเดือนที่ 2

เดือนที่ 2 ลงทุน 58,500 บาท ถ้าได้กำไร 30% ของเงินทุน จะเป็นเงิน 17,550 บาท

            นำเงินทุนของเดือนที่ 2 + กำไรของเดือนที่ 2 คือ 58,500 + 17,550 = 76,050 บาท 

            และนำเงิน 76,050 บาท ไปลงทุนต่อในเดือนที่ 3

ทำแบบนี้ซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปครบ 12 เดือน(1 ปี)

เงินลงทุน 45,000 บาท(ครั้งแรก) จะเติบโตกลายเป็น 1,048,414 บาท (1 ล้านบาท) เช่นกัน

แต่จะมีความเสี่ยงต่ำกว่า และมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า กรณีลงทุนแค่ 8,000 บาท นั่นเอง

 

และหากลดความเสี่ยงให้ต่ำมากๆ เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะมีเงินล้านใน 1 ปี ให้สูงขึ้นอีก

เราจะลดการทำกำไรจากการลงทุน ให้เหลือเดือนละ 10% ดังตารางด้านล่าง

จากตารางด้านบน อธิบายได้ ดังนี้

หากเป้าหมายการลงทุน ยังคงต้องการมีเงินล้าน ใน 1 ปี เช่นเดิม

แต่ต้องการให้ความเสี่ยงลดลงต่ำมากๆ และปลอดภัยสูงขึ้น

จึงลดขนาดของกำไรต่อเดือน เหลือเพียง 10% ต่อเดือน

แต่จำเป็นต้องชดเชยด้วยการเพิ่มเงินทุน เป็น 320,000 บาท นั่นเอง

หากลงทุนด้วยเงิน 320,000 บาท และได้กำไร เดือนละ 10% ทุกๆ เดือน(สมมติว่าได้ทุกเดือน)

เดือนที่ 1 ลงทุน 320,000 บาท ถ้าได้กำไร 10% ของเงินทุน จะเป็นเงิน 32,000 บาท

            นำเงินทุนของเดือนที่ 1 + กำไรของเดือนที่ 1 คือ 320,000 + 32,000 = 352,000 บาท

            และนำเงิน 352,000 บาท ไปลงทุนต่อในเดือนที่ 2

เดือนที่ 2 ลงทุน 352,000 บาท ถ้าได้กำไร 10% ของเงินทุน จะเป็นเงิน 35,200 บาท

            นำเงินทุนของเดือนที่ 2 + กำไรของเดือนที่ 2 คือ 352,000 + 35,200 = 387,200 บาท 

            และนำเงิน 387,200 บาท ไปลงทุนต่อในเดือนที่ 3

ทำแบบนี้ซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปครบ 12 เดือน(1 ปี)

เงินลงทุน 320,000 บาท(ครั้งแรก) จะเติบโตกลายเป็น 1,004,297 บาท (1 ล้านบาท) เช่นกัน

แต่การใช้เงินทุน 320,000 บาท จะมีความเสี่ยงต่ำกว่ามาก และมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆ

และเป็นไปได้ มากกว่ากรณีลงทุนแค่ 8,000 บาท หรือ 45,000 บาท นั่นเอง

 

สนใจลงทุน ในตลาด FOREX เพื่อสร้างโอกาสมีเงินล้านใน 1 ปี

เริ่มต้นจาก เปิดบัญชีเทรด FOREX กับ IC Markets โบรกเกอร์ยอดนิยมอันดับ 1